Криворізька гімназія № 91

 

Звіт про роботу педагогічного колективу

 

Шановні батьки!

Навчальний рік, що минув,  став ще одним роком випробувань для дітей, їхніх  батьків, педагогів та працівників гімназії.

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», Кодексом цивільного захисту України, Указом Президента України від 25.05.2020р. № 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24.02.2023р. № 174-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023р.» та від 07.04.2023 № 301-р «Про схвалення концепції безпеки закладів освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.08.2023р. №685/1013 «Про затвердження Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти», від 20.10.2023р. № 1269 «Про внесення змін до Примірного переліку обладнання для класів безпеки у закладах освіти затвердженого наказом МОН України від 10.02.2023 № 135, листів МОН України від 03.11.2023р. № 1/17310-23 «Щодо окремих питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану» та від 21.11.2023 № 1/18346 «Про створення безпечних умов навчання в закладах освіти», педагогічний колектив гімназії продовжував освітній процес 2023-2024 н.р., враховуючи створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу одним із головних пріоритетів в закладі, в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Станом на завершення 2023-2024  навчального року в Криворізькій                     гімназії   № 91 навчалось 1274 здобувачів освіти  (200 чол. знаходились за кордоном).   

 Середня  наповнюваність в 44 класах гімназії складає 29,4 чол. в класі. З них для 3-х дітей організовано домашнє навчання, а для 42-х дітей – сімейна форма навчання.

Для прийняття рішення щодо форми навчального процесу були проведені зустрічі з батьківською громадськістю, організовано опитування, за результатами якого 45% батьків запропонували  організувати навчання  у 2023-2024 н.р. за дистанційною формою навчання з можливістю відвідувати офлайн-консультацій. Відповідно до рішення Криворізької міської ради та рішення батьківської конференції, освітній процес у 2023-2024н.р. організовано дистанційно з можливістю проведення офлайн-консультацій. Консультації здійснювалися із врахуванням  кількості місць в  укритті. Залучення здобувачів до навчального процесу відбувалося за відповідними  заявами батьків. Для нашого закладу зручним став формат проведення консультацій – 1 паралель початкових класів і 1-2 паралелі учнів 5-9 класів, але не більше 259 учнів.

Здобувачі освіти  приходили до закладу 1-2 рази на тиждень.  У більшості випадків це були звичайні очні консультації,. Під час таких консультацій здійснювалося навчання з основних предметів, для інших учнів  – навчальний матеріал дублювався на платформі «Human». Консультації проводились в офлайн-форматі та транслювалися для учнів, які  навчалися дистанційно.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на впровадження науково - методичної теми: «Партнерська взаємодія школи та родини, підтримка дитини в освітньому середовищі».

У 2023/2024 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу продовжив роботу над впровадженням основних засад Концепції НУШ, опікувався наданням якісних освітніх послуг для всіх категорій дітей та учнівської молоді.

Педагогами гімназії було визначено такі пріоритетні напрямки діяльності:

•        Кожній дитині - рівний доступ до якісної освіти.

•        Забезпечення організації освітньої діяльності колективу гімназії, спрямованої на реалізацію Концепції євроінтеграції українського суспільства та засад Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

•        Фахове втілення  вимог Державного стандарту, типових освітніх програм у нових підручниках.

•        Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості в суспільстві.

•        Дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього процесу в  закладі освіти, санітарного законодавства, вимог БЖД й ОП.

•        Підвищення престижу професії вчителя і стимулювання його професійного зростання.

•        Зміцнення засад і підвищення ролі учнівського самоврядування

         Значна увага в роботі колективу приділялась цифровізації освітнього процесу.

 Усі педагогічні працівники закінчили  курси з цифрової грамотності на різноманітних  платформах: «Академія цифрового розвитку», «Дія: цифрова освіта», «Всеосвіта», на онлайн-курсах тренінгового центру «EdEra – студія онлайн освіти» тощо та отримали сертифікати.

Технічні можливості (перехід на провайдера «SunLine», «NT-інтернет») прискорили швидкісний Інтернет, а бажання та готовність до новацій педпрацівників щодо вдосконалення освітнього процесу, мотивувалася адміністрацією закладу. У гімназії налагоджена робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

У кожному із навчальних кабінетів 1-9 класів є стенди для оголошень, інформативні стенди, необхідна методична література, телевізори, вебкамери, комп’ютери. У 10 кабінетах є принтери,  а у кабінеті № 215 – документ-камера.

Усі навчальні кабінети для 5-9-х класів  добре забезпечені дидактичними та наочними матеріалами. Більшість із них обладнані сучасними меблями (столи, стільці, дошки). Проте мультимедійне обладнання є лише в актовій і конференц-залах, у 1 комп’ютерному класі, 3-х кабінетах  початкових класів та в Цифровому освітньому центрі.

Восени 2023 року здобувачі освіти із багатодітних та малозабезпечених сімей отримали 11 ноутбуків, 1 хромбук та  8 планшетів, а вчителі гімназії – 30 ноутбуків. Ці девайси були надані різноманітними організаціями: благодійною організацією «Українська освітня платформа», Представництвом  дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF), благодійним  фондом  «Фундація Олени Зеленської», мерією  міста Еспоо (Фінляндія).

Технічні характеристики комп’ютерів у кабінетах інформатики не відповідають Типовому положенню, зокрема:   у каб. № 204  15 комп’ютерів  2010р. випуску;  у каб. № 209  17 комп’ютерів  2019р. випуску;  у  каб. №211  14 комп’ютерів  2012р. випуску. Майже у всіх кабінетах відсутні сканери та принтери.

У  гімназії достатньо приміщень для реалізації освітньої програми та якісного технічного забезпечення освітнього процесу.

Використання інтернет-ресурсів – один із важливих напрямів роботи  Криворізької гімназії № 91.

Задля запобігання ризиків  під час використання  здобувачами освіти та педагогами  мережі «Інтернет»  у закладі передбачено:

•        збереження персональних даних учасників освітнього процесу до ч.2 ст.32 Конституції України;

•        на сайті гімназії створено  розділ «Безпека в мережі «Інтернет», який містить інформацію для всіх учасників освітнього процесу щодо безпечного користування мережею «Інтернет»;

•        протягом навчального року проведені виховні години, тематичні бесіди щодо безпечного користування мережею «Інтернет», а також двічі на рік для проведення тематичних заходів до співпраці  залучалися представники сектору ювенальної превенції.

Аналіз проведених опитувань щодо безпечного користування  мережею «Інтернет» показав, що інтернет-ресурси  використовували 100% учасників освітнього процесу. Дотримувалися правил безпеки в мережі 85% здобувачів освіти, а  правил безпечного інтернету - 75%.

У закладі проведено  швидкісний провідний  доступ до мережі «Інтернет» із антивірусним програмним забезпеченням. У всіх навчальних приміщеннях є вільний доступ до Wi-Fi.

У зв’язку з воєнною  агресію рф та воєнним станом у країні, небезпечною ситуацією в місті, для учасників освітнього процесу та мешканців мікрорайону гімназії у підвальному приміщенні закладу обладнано найпростіше укриття, на базі якого  створено пункт незламності.

Евакуаційні шляхи  відповідають нормам законодавства: є  покажчики руху та  таблички біля входу до найпростішого укриття.

У систему роботи закладу введено щоденний моніторинг  дотримання вимог до  безпечного освітнього середовища: технічні працівники, відповідальні за проведення моніторингу, щодня проводять огляд   кабінетів,  допоміжних та підвальних приміщень гімназії, спортивних майданчиків закладу, а також прилеглої території. Члени постійно діючої комісії двічі на рік складають відповідні акти за підсумками перевірки готовності до експлуатації не тільки кабінетів,  а й усієї гімназії загалом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму здобувачів освіти у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладу освіти з цих питань.

Стан   роботи гімназії з охорони приці контролюється адміністрацією закладу освіти. Наказом  було призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі – заступника директора з навчально-виховної роботи Безсмертну  С.В., сплановані заходи з охорони праці.

На початок навчального року були видані організаційні накази з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.

Відповідними наказами також  призначено відповідальних за організацію  безпечних умов праці, освітнього процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного приладдя, а саме: завідуючих кабінетами, учителів трудового навчання, фізичної культури, інформатик,  керівників гуртків, класних керівників.

За      пожежну    безпеку в    закладі       освіти призначено  відповідальною заступника директора з АГР Аніщенко Н.О. На кожному поверсі розміщено плани-схеми     евакуації на випадок    пожежі. Відповідно до вимог оформлені куточок із   безпеки життєдіяльності та протипожежний щит, працює протипожежна сигналізація.

У закладі організовано проведення та реєстрацію у відповідних журналах, завірених підписом директора і печаткою закладу,  наступних інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів з учнями систематично проводяться вступні інструктажі; цільові інструктажі– перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями;  за необхідності– позапланові інструктажі. Факт проведення інструктажів засвідчується в журналах з техніки безпеки підписом особи, яка інструктувала (класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось  14 років.

Усі класні керівники систематично проводили з учнями бесіди з техніки безпеки, які фіксувалися  на відповідних сторінках класних журналів.

 

У 2023/2024 навчальному році серед працівників та здобувачів освіти не було зафіксовано жодного випадку  травмування під час освітнього процесу  чи  у побуті.

Протягом навчального року проведено систему профілактично-виховних та навчальних заходів з питання охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту:

 • два Тижні із БЖД (з 05 по 09 вересня 2023 року та з 27 по 31 травня 2023 року);
 • Тиждень з охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці (з 24 по 28 квітня 2023 року);
 • Єдиний день БЖ «Увага! Пожежна безпека та піротехнічні засоби!» (25 грудня 2023 року);
 • Днь цивільного захисту (26 квітня 2024 року).

Програма Дня цивільного захисту в закладі освіти була змістовною, цікавою й насиченою. У цей день з учнями 1-9-х класів проведено бесіди й вікторини, організовано перегляд навчальних відеофільмів, опрацьовано електронні книги, написані диктанти на відповідну тематику.

Під час вивчення курсів «Основи здоров'я» та «Здоров’я, безпека та добробут» увага вчителів систематично акцентується на поведінці здобувачів освіти на вулиці, у транспорті, вдома в автономній ситуації. На батьківських зборах проводилася роз'яснювальна робота з профілактики побутового травматизму.

У приміщені гімназії на високому рівні створено   умови для навчання та праці, зокрема:

•        забезпечене належне освітлення;

•        є місця для обробки рук антисептичними засобами при вході у приміщення гімназії;

•        налагоджено питний режим (в класах – бутильована вода, у приміщенні гімназії – 2 водомати з  очищеною питною водою);

•        створено комфортний повітряно-тепловий режим. Наразі великою проблемою є те, що  старі батареї взимку не обігрівають великі приміщення в повному обсязі і потребують заміни;

•        проводиться щоденне вологе прибирання із дотриманням санітарно-гігієнічних норм та засобів безпеки поводження з дезінфікуючими засобами;

•        усі навчальні приміщення мають природнє та штучне освітлення;

•        у їдальні гімназії є система очистки води.

Кабінети для учнів початкової школи  (20 класів) розташовані на 1 та 2 поверхах закладу, але не відокремлені від навчальних приміщень середньої ланки гімназії.

У гімназії для здобувачів освіти 1-4 класів НУШ змінилося середовище для навчання: класні кімнати перетворилися на простір для творчості та нових можливостей. Також для учнів початкової школи обладнані окремі санітарні вузли.

Для здобувачів освіти 1-4-их класів створені комфортні  умови для навчання:

•        кабінети облаштовані новими меблями, сучасною технікою;

 • класи естетично оформлені;

•        у класах регулярно проводиться вологе прибирання;

•        у  їдальні гімназії створені умови для дотримання правил особистої гігієни: гаряча вода, електрорушники, рідке мило тощо.

У закладі для здобувачів освіти 1-9-х  класів є  26 санітарних вузлів, окремі кімнати і кабінки для дівчат та для хлопців; для працівників гімназії облаштовано окремий санвузол.

Санітарні кімнати на 3 і 4-му поверхах потребують капітального ремонту.

Закладу в 2024р. виповнюється 50 років, тож капітального ремонту потребують окремі приміщення, сходові маршрути з 1 на 4 поверх «старої» споруди закладу, великий спортивний зал, великий зал для прийому їжі в їдальні гімназії.

Оптимальна кількість приміщень та їхні площі визначаються проєктною потужністю закладу (за наданою ліцензією 1309 чол.). У зв’язку з воєнними діями кількість учнів гімназії зменшилася. Станом на завершення 2023-2024 н.р. у гімназії навчається 1274 здобувачі освіти.

Гімназія  має наступні приміщення:

 • Цифровий освітній центр (обладнаний за підтримки UNICEF);
 • навчальні (навчальні кабінети, кабінети фізики, хімії, біології, з лаборантськими кімнатами, майстерні);
 • зимовий сад (S=200м2);
 • конференц-зал;
 • актова зала;
 • бібліотека;
 • методичний кабінет;
 • три кабінети інформатики;
 • фізкультурно-спортивні (великий, малий зал, зал для аеробіки, хореографічний зал);
 • приміщення для харчування (великий зал їдальні і гімназійне кафе (малий зал їдальні));
 • зал хореографії;
 • зразковий, військово-історичний музей.

У закладі облаштовані робочі місця для працівників та  учасників освітнього процесу (м’які дивани, сидіння для учнів, м’які стільці).

Навчальні кабінети гімназії забезпечені всім необхідним  відповідно  до  «Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 143 від 07.02.2020р, а також з урахуванням вимог до  реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу в 5-9-х кл. закладу.

Облаштування кабінетів відповідає санітарному законодавству, пожежній та електробезпечній  вимогам охорони здоров’я здобувачів освіти і охорони праці працівників закладів освіти.

Реалізуючи аналітико-оцінну функцію роботи з педкадрами, адміністрація гімназії здійснювала  систематичний аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників навчального закладу, що дозволяло простежити тенденції забезпечення кадрами, визначити потребу в педагогах, виявити рівень професійних можливостей та утруднень.

У 2023/2024 навчальному році відповідно до графіка всі вчителі пройшли курси з підвищення кваліфікації.

У 2023/2024 навчальному році було атестовано 14 працівників закладу. Результати чергової атестації педагогічних працівників засвідчили, що рівень педагогічної майстерності вчителів значно підвищився. Якісний склад педагогічного колективу змінився.

У Криворізькій гімназії №91  наразі  працюють:

 • спеціалістів  вищої  категорії - 49 педагогів;
 • учителів – методистів – 33 педагоги;
 • старших учителів – 4 педагоги;
 • спеціалістів  І категорії – 11 педагогів;
 • спеціалістів  – ІІ категорії 6 педагогів;
 • спеціалістів – 7 педагогів.

Організація освітньої діяльності здійснювалася відповідно до Освітньої програми Криворізької гімназії №91 для 1-9-х класів, схваленої педагогічною радою (Протокол №13 від 31.08.2023 року).

Упродовж навчального року вчителями гімназії освітній процес забезпечувався в дистанційному режимі з використанням єдиної інтернет-платформи «HUMAN» та сервісів «Google Meet», «Zoom». Педагогічні працівники використовували у своїй діяльності ресурси національних освітніх платформ: «Всеукраїнська школа онлайн», «На Урок», «Всеосвіта», «Liveworksheets », «LearningApps», «Kahoot », «Padlet» тощо.

Усі навчальні заняття проходили за розкладом у синхронному та асинхронному режимах. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів, крім того щодня майже 170 учнів  за окремим розкладом відвідували офлайн консультації.

Усі вчителі використовували для розміщення матеріалів до уроків єдину платформу «HUMAN», використовували додатки для проведення уроків у режимі відеоконференцій, правильно розподіляли час подачі  навчального  матеріалу,.

Відповідно до закону України від 08 листопада 2023 року №3438-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2024 року» та на основі рішення педагогічної ради     закладу (протокол від 31.08.2023 року № 12) учнів 4, 9 класів в 2023/2024 році було  звільнено від проходження ДПА.

За результатами річного оцінювання із 704  здобувачів освіти 5-9-х  класів:

 • високий рівень досягнень  – 144 учні (26%);
 • достатній – 342 учні (49%);
 • середній– 218 учнів (25%).

За річними підсумками навчальних досягнень здобувачів освіти у 2023/2024 навчальному році 144 учнів 5-8 класів були нагороджені Похваль-

ним                        листом «За високі досягнення у навчанні».

У 2024 році Криворізьку гімназію № 91 закінчили 133 учні, 13 із яких отримали свідоцтво з відзнакою.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2023/2024 навчального року із 1270 здобувачів освіти 1-9 класів:

 • 566 учнів 1-4 класів оцінені рівнево і оформлені свідоцтва досягнень;
 • 275 учнів 5-6 класів оцінені та оформлені свідоцтва досягнень;
 • 429 учнів 7-9 класів оцінено;
 • 1137 учнів переведено  на наступний рік навчання;
 • 42 учні закінчили навчання за індивідуальною формою навчання (сімейною);
 • 3 учні закінчили навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж);
 • неатестованих учнів немає.

Результати  річного  оцінювання  знань  здобувачів освіти  КГ № 91    наведено  в  таблиці:

 

І семестр

ІІ семестр

Рік

Кількість учнів

Кількість учнів

Кількість учнів

Вис.

Дос.

Сер.

Поч.

Вис.

Дос.

Сер.

Поч.

Вис.

Дос.

Сер.

Поч.

5 клас

33

78

18

0

31

72

26

0

36

76

17

0

6 клас

48

80

18

0

39

84

21

0

51

75

19

0

7 клас

17

83

55

0

15

64

77

0

21

62

70

0

8 клас

21

62

56

0

15

38

72

0

21

63

56

0

9 клас

16

54

65

0

13

60

60

0

15

65

57

0

Всього

135

357

212

0

113

335

256

0

144

342

219

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          На діаграмі відображено порівняльний аналіз успішності учнів за 2022-2023 та 2023-2024 навчальні роки.

 

 

 

         Педагогічний колектив гімназії упродовж навчального року проводив роботу, спрямовану на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу обдарованих дітей та підлітків, залучення творчої молоді до науково-дослідницької діяльності. Діяльність гімназії відбувалася  відповідно до плану заходів по роботі з обдарованими дітьми на 2023/2024 навчальний рік.

Найпоширенішими формами залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуальної та творчої праці стали олімпіади, різноманітні конкурси та інтелектуальні змагання.

Звичайно, запровадження воєнного стану внесло корективи в організацію роботи з обдарованими дітьми, тому участь у заходах була не такою активною, як в попередні кілька років.

Цьогоріч учні взяли участь у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Учні гімназії 8-9 класів були учасниками олімпіад з таких предметів: українська мова та література, історія, географія, біологія, хімія, фізика, правознавство, математика, англійська мова, німецька мова.

Найкращі результати в учнівських олімпіадах показали наступні учні гімназії:

 

№ п/п

Прізвище Ім’я

предмет

клас

рівень

місце

1.

Шапран Аріна

математика

ІІ етап (міський)

І місце

2.

Семенців

Марія

математика

ІІ етап (міський)

ІІ місце

3.

Новоселецька Ольга

правознавство

ІІ етап (міський)

ІІ місце

4.

Пантелей Платон

історія

ІІ етап (міський)

І місце

5.

Біденко Єва

географія

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

6.

Бедзай

Владислав

географія

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

7.

Литовченко Олег

Інформаційні технології

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

8.

Семенців

Марія

Інформаційні технологіхїї

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

9.

Шнель

Крістіна

фізика

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

10.

Шапран Аріна

українська мова

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

11.

Семенців

Марія

хімія

ІІ етап (міський)

ІІІ місце

12.

Шапран Аріна

математика

ІІІ етап (обласний)

ІІІ місце

13.

Семенців

Марія

математика

ІІІ етап (обласний)

ІІІ місце

14.

Новоселецька Ольга

правознавство

ІІІ етап (обласний)

ІІІ місце

 

 

Високі  результати показали учні, які брали  участь у міському етапі   Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук України:

1. Трандіна Віолетта посіла І місце;

2. Чаричанська Вероніка –ІІІ місце.

Методична робота в гімназії спланована заздалегідь та відзначалася новими підходами й мірою доцільності. Усі педагогічні працівники були охоплені різними формами методичної роботи. Для роботи над науково-методичною проблемою у гімназії створено 7 методичних об’єднань. Діяльність ШМО сплановано на основі Річного плану роботи гімназії та перспективної Програми розвитку гімназії, Освітньої програми.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2023/2024 навчальному році, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, подолання освітніх втрат,  навчання в умовах воєнного стану), так і науково-методичні питання.Тематика засідань методичних об’єднань відповідала   змісту науково-методичної проблеми гімназії. Кожне   методичне об'єднання провело 4 засідання.

Учителі гімназії  за підтримки заступників директора усвідомлювали, що навчання – це  процес, який дає здобувачам освіти  певну підтримку, відчуття стабільності та безпеки.  Особлива увага педагогів була зосереджена  на підтримці здобувачів освіти та допомозі  учням надолужити освітні втрати і успішно продовжити навчання.

З цією метою усі педагоги гімназії прослухали вебінари з  подолання освітніх втрат,  були учасниками семінарів, тренінгів, брали активну участь у обговоренні даного питання під час проведення методичних заходів та педрад.

Розвиток STEM-освіти в гімназії забезпечувався шляхом співпраці педагогічних працівників закладу, наукових установ,  музеїв, підприємств, громадських організацій.

Для ефективного розвитку напрямів STEM-освіти першочерговими завданнями педагогічного колективу були наступні:

 • підготовка та підвищення кваліфікації педагогів за напрямом STEM-освіти;
 • залучення здобувачів освіти  до участі у заходах та у впровадженні сучасних засобів навчання;
 • аналіз процесу впровадження та динаміки розвитку STEM-освіти, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій впровадження напрямів STEM-освіти.

         З метою реалізації завдань розвитку STEM-освіти учні та педагоги гімназії брали участь та  стали  переможцями наступних конкурсів;

 • II місце – в XXIII міському конкурсі дослідницьких робіт «Квітневі читання» (вч. Савченко С.І., Осадчук Неоніла – учениця 4-Б кл);
 • залучення учнів 1-9 класів до проєктної діяльності (створення моделей вулкану, виготовлення лабіринтів-головоломок тощо);
 • участь здобувачів освіти 1-9 класів у виставці у межах україно-німецького проєкту «Мініфеномента»: 52 експерименти для цікавих уроків та перерв»,  пересувний інтерактивний музей з 30 експерементальними станціями. На стендах - станціях діти експериментували, фантазували, модифікували, не звертаючись  за   допомогою до  дорослих;
 • в рамках місячника зі STEM-освіти дистанційно,  через платформу «HUMAN»,  для учнів 7-9 класів проведено ряд заходів «Професії майбутнього – дослідники Марсу»;
 • на засіданні червневих студій вчителів інформатики, лауреат обласного конкурсу вчителів інформатики Бистрова Єлізавета поділилась досвідом і продемонструвала  творчі роботи  учнів КГ № 91 «Барбі-STEM»;

Педагоги гімназії не тільки залучали  своїх вихованців до участі в конкурсах та змаганнях, а й самі були активними учасниками багатьох заходів, зокрема членами журі конкурсів та олімпіад, публікували  свої матеріали на сайтах, проводили тренінги,  майстер-класи, вебінари (здобутки учнів і педагогів за 2023 – 2024 н.р. додаються).

У 2023-2024 н.р. вчителі математики: Безсмертна С.В., Копаниця О.В., Коваленко А.О. – стали експертами в Державній службі якості освіти.

Одним із пріоритетних напрямів реформування виховного процесу є необхідність забезпечення відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової особистості. Усі ми разом – педагоги гімназії і батьки –прагнули створити такий освітній процес, який би забезпечував тривалий і цілісний виховний вплив на здобувачів освіти. Сукупність навчально-пізнавальних занять, взаємодія між педагогами і дітьми, педагогами і батьками є найраціональнішою системою, яка не тільки формує гармонійно розвинену особистість, а й виховує   в ній найважливіші соціальних якості, запобігає  девіантній поведінці підлітків.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових компетентностей, які допомагають формуванню у здобувачів освіти  світосприйняття, розвивають в них здатність застосовувати отримані знання в життєвих ситуаціях.

Під час спілкування у дітей формувалися  різні навички здорового способу життя та правила поведінки в освітньому просторі. Бібліотека гімназії використовувалася  для проведення навчальних занять з дітьми з особливими потребами, спілкування з учнями та їхніми  батьками. Учителі гімназії у разі потреби отримували  кваліфіковані поради від працівників інклюзивно-ресурсного центру щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.

Гімназія відіграє ключову роль у формуванні наскрізних навичок здорового способу життя у здобувачів освіти.

Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека»  прослідковується в системі проведення уроків з основ здоров’я. Більшість уроків проходила із   застосуванням проєктної діяльності. До роботи залучилися  не тільки здобувачі освіти, а і  їхні  батьки. Найбільше подобалися  дітям інтегровані уроки з основ здоров’я та природознавства, географії, трудового навчання.

Відповідно до  рекомендацій  відділу освіти, для здобувачів освіти  гімназії під час офлайн навчання було організовано харчування буфетною продукцією.

 У здобувачів освіти сформована культура здорового харчування. Координатори проєкту «Граїмо» від ГО  «Культ-Фуд» Євгена Клопотенка та дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провели для учнів 3-4-их, 5-6-их.,7-их. класів навчальну гру  з  основ  здорового харчування.

Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» була і  є колективна діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групах, проєктах, розвиток у здобувачів освіти  толерантності, готовності до співпраці, підтримки, взаєморозуміння. Найактуальніше завдання   – формування в учнів найкращих якостей особистості, а саме: готовності відстоювати і захищати інтереси України. Важливими чинниками, які закладають фундамент у вихованні дитини, є і буде любов до України, до рідного міста, до родини. Саме педагоги гімназії вчать здобувачів освіти оволодінню ключовими компетентностями. Через любов до рідної літератури передаються учням духовні цінності.

Педагогічний колектив Криворізької гімназії №91 вважає основними цілями громадянського виховання наступні:

•        збереження, розвиток української мови, досконале володіння нею (проведення тематичних тижнів, долучення до флешмобів та проведення акцій);

•        розвиток національної самосвідомості учнів через залучення їх до розробок й реалізації соціальних проєктів (акцій на підтримку здобувачів освіти, що опинились за кордоном через збройну агресію рф в Україні);

•        розвиток правової свідомості здобувачів освіти, політичної культури у процесі прес-конференцій, наукових досліджень, дітей на уроках історії (уроки та заходи в Зразковому військово-історичному музеї гімназії, проведення тематичних правознавчих тижнів);

•        формування культури поведінки та моральних якостей особистості у процесі відвідування пам’яток культури, екскурсій до військово-історичного музею.

        

Досвід роботи КГ№ 91 з проведення онлайн-екскурсій до музею гімназії був використаний у VII Всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів «Край, в якому я живу».

         Презентуючи зібрані та збережені пам’ятки матеріальної та духовної культури, музей вів і  веде значну науково-освітню, освітньо-виховну, профорієнтаційну роботу.

Соціальну активність здобувачів освіти, їхню екологічну свідомість і,  як результат – дбайливе ставлення до довкілля, збереження «живої» природи, педагоги гімназії формували  через наскрізну лінію «Екологічна безпека та сталий розвиток». Основною задачею екологічного виховання в гімназії стало збереження довкілля та природних ресурсів на тлі злодіянь та терористичних актів рф на території України.

         Ділянка гімназії – візитівка  закладу. У складних умовах – сигналах тривог, жорсткій економії води – працівники закладу, учні, вкладали свою любов до живої природи. Територія біля гімназії  вражає чистотою, зеленими насадженнями, галявинами і клумбами. Завдяки ініціативі батьків були придбані петунії та цибулини голландських тюльпанів,  які висадили прцівники на клумбах території гімназії.

         З метою виховання у здобувачів освіти  інтересу до навчання стали традиційними такі заходи: бесіди (індивідуальні та групові), літературні вікторини, конкурси, бібліотечні уроки, огляди новинок літератури, аналіз читання.

         Важливий напрям роботи бібліотеки - інформаційний. У бібліотеці гімназії систематично проводиться День інформування. У цей день не тільки вчителі, а й учні можуть ознайомитися з новинками  літератури, періодичними виданнями, інформацією на електронних носіях. Це також сприяє вихованню у здобувачів освіти  інтересу до навчання.

         У своїй щоденній діяльності бібліотекар систематично формує  в учнів (саме через дитячу книгу) інтерес до навчання, допомагає оволодівати культурою читання. У бібліотеці створено належні психолого-педагогічні умови для сприйняти, розуміння й оцінки прочитаного, для зацікавлення кожного користувача процесом читання; для формування саме творчих особистостей, покликаних бути спадкоємцями української та світової культури, спроможних адаптуватись у насиченому інформаційному просторі.

         Воєнний стан вніс свої зміни в освітній  процес гімназії, а, отже, і в роботу шкільної бібліотеки, спонукав бібліотекаря гімназії знаходити нові форми роботи та  можливості комунікації зі своїми  користувачами, звернути увагу на важливість власної присутності в інтернет-просторі. Фізичне закриття дверей бібліотек дає змогу відкрити цифрові двері.                       

         З непохитною вірою в перемогу України та усвідомленням руйнівних наслідків війни Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек відбувався  під гаслом «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» (жовтень 2023 року)  у не зовсім звичній формі. Повітряні тривоги, вимкнення світла, змішана форма навчання не стали  на заваді його проведенню, адже об’єднала усіх спільна справа. Протягом місяця, крім книжкових поличок та виставок, спільними зусиллями здобувачів освіти, батьків та вчителів проведено багато різноманітних заходів, а саме:

 • конкурс малюнків «Війна очима дітей)» (3-4 кл.);
 • години спілкування «Сила нескорених» (7-9 кл.);
 • День бібліотворчості «Подарунок для героя»(5-6 кл.);
 • благодійна акція з поповнення фонду бібліотеки гімназії книгами сучасних українських дитячих письменників «Читацька естафета»

(2-3 кл.).

Бібліотекар гімназії у тісній співпраці з учителями та батьками докладала багато зусиль задля виховання читача-громадянина з високими моральними та патріотичними якостями.

         Крім масової роботи, бібліотека гімназії проводила виховну роботу із збереження підручників.

         У нашій гімназії ресурси бібліотеки використовувалися для проведення навчальних занять, позаурочних заходів, акцій.

 Гімназія - освітнє середовище,  вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Психологом закладу за потреби відбувалися зустрічі та консультації з батьками та педагогічними працівниками. Систематично  проводились індивідуальні та групові дослідження  здобувачів освіти. Результати діагностування аналізувалися та роз’яснювалися на індивідуальних консультаціях.

Обов’язковим було визначення адаптації здобувачів освіти  1 та 5 класів до нових умов навчання та  визначення готовності учнів 4-х класів до навчання в середній ланці.

Систематично проводились рейди у сім’ї, які опинились у  складних життєвих обставинах та стоять на внутрішньо гімназійному обліку.

У закладі розроблено і оприлюднено план заходів із запобігання та протидії булінгу. За результатами анкетування встановлено, що 100% опитаних педагогів власним прикладом навчають дітей толерантному ставленню та взаємоповазі, 85% відсотків проводять класні години, інформаційно-роз’яснювальну роботу, 90% педагогів створюють у класів атмосферу рівності, доброзичливості, взаємодопомоги. Усі педагоги гімназії усвідомлюють свою відповідальність щодо запобігання прояву дискримінації.

На сайті навчального закладу створена сторінка практичного психолога з актуальною інформацією для батьків та здобувачів освіти для ознайомлення їх з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу  та  його запобігання.

Упродовж року для здобувачів освіти, педагогів, батьків проводились профілактичні заходи до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими, заняття, спрямовані на профілактику куріння та вживання алкоголю в учнівському середовищі; заняття, спрямовані на профілактику інтернет-залежності, запобігання та протидію насильству (заходи, спрямовані на профілактику булінгу, кібербулінгу, домашньому насильству),  до Дня психологічного здоров’я.

Проводилась систематична  корекційна та консультаційна робота зі здобувачами освіти, які знаходяться на ВШО, СЖО, ВПО, у «Групі ризику» за запитом батьків або самих дітей.

У 2024 р. Криворізька гімназія №91 налагодила співпрацю з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді». Психологи організації провели серію занять з педагогами гімназії за програмами: «Подолання тривожності» та «Благополуччя  вчителів».  Під час занять розглядались  питання причин стресу та шляхів відновлення ресурсів, підвищення рівня стресостійкості, усвідомлення власних емоцій, засвоєння прийомів покращення емоційного стану та ефективного вирішення конфліктів.

Для дітей молодшого шкільного віку (3-4 кл.) та підлітків (6 кл.) психологами гуманітарної організації проведено по 5-6 занять за програмою «Безпечний простір».

Під час реалізації завдань програми психологи організації «Людина в біді» сприяли розвитку у дітей наступних компетентностей:

 • навички знайомства;
 • емоційне розвантаження, визначення потреб;
 • навички розв’язання конкретних проблем;
 • навички позитивного мислення;
 • відновлення і підтримання соціальних контактів.

У гімназії  створена і діє комісія з превентивного виховання, члени якої проводять моніторинг стану роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших проявів серед учнів.

У закладі створено  правила поведінки. Класні керівники систематично  нагадували здобувачам освіти  про їх виконання у зв’язку з тим, що  офлайн-консультації, часто проводяться в найпростішому укритті та дистанційному режимі. Більшість учасників освітнього процесу ознайомлені з ними та дотримувалися них.

У системі роботи закладу постійний контроль, аналіз причин відсутності здобувачів освіти, своєчасно приймалися конкретні рішення.

Робота з виявлення  реагування та запобігання випадків відсутності учнів під час занять в гімназії велась і ведеться систематично.

Адміністрацією гімназії, класними керівниками вживалися  заходи щодо охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку. У відділ освіти Саксаганського виконкому,  у службу у справах дітей Саксаганського виконкому своєчасно надавалися дані про учнів, які схильні до пропусків занять  без поважних причин, вживались заходи щодо знаходження місця їх перебування і навчання за кордоном. У  гімназії відповідні документи підготовлені надіслані до відповідних служб на 2-х здобувачів освіти (родина проживає за кордоном, але документи знаходяться  в гімназії).

У гімназії забезпечено доступність території та приміщення закладу для  учасників  освітнього процесу з особливими освітніми потребами. Для адаптації та  психологічного комфорту перебування таких здобувачів освіти налагоджений тісний зв’язок з сім’єю, психологом, логопедом та іншими фахівцями.

До розроблення індивідуальних програм розвитку кожної дитини (у гімназії  навчається двоє дітей з особливими потребами) залучаються батьки, учитеі, класні керівники і психолог гімназії. З 2024 – 2025 н.р.  буде відкритий клас з залученням педагог-асистента щодо навчання дітей з особливими проблемами – інклюзивний клас.

Психологічний клімат в закладі є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Учасники освітнього процесу отримують вичерпну інформацію про те, які проблеми виникають в закладі і як вони вирішуються.

У гімназії забезпечується доступ учасників освітнього процесу,  представників місцевої громади до спілкування з адміністрацією гімназії (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації). У закладі вчасно розглядаються звернення учасників освітнього процесу та вживаються відповідні заходи реагування.

Представники учнівського самоврядування залучені до прийняття важливих рішень у діяльності гімназії. Але  діяльність органів самоврядування відрізнялася від їхньої активності у попередні роки я через дистанційне навчання.

Адміністрація закладу, педагоги, органи управління гімназії підтримували освітні  та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток, участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проєкти та заходи тощо).

У 2023-2024 н.р. Криворізька гімназія №91 долучилась до масштабного міського благодійного марафону «Єднаймося заради Перемоги» та міської акції «7 тижнів, 7 районів, 7 пікапів» і продовжувала активну волонтерську діяльність.

З лютого 2022 року по травень 2024 року придбано матеріали і виготовлено 120 маскувальних сіток для бійців ЗСУ,  за 2023-2024р. виготовлено передано в зони бойових дій  1015 окопних свічок. Найціннішими  нагородами під час війни для колективу гімназії є  Подяки від військових частин за надану допомогу і підтримку. У 2022 – 2023 р. таку нагороду колектив отримав від командира  в/ч 3011, а в 2023 – 2024 н.р. –від командира  в/ч 4476.

Що стосується освітнього процесу, то отримання «Золотої медалі»       за перемогу у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2024»  в               номінації «Безпечний освітній простір як чинник забезпечення якості освіти» найвища нагорода колективу  у пройдешньому навчальному році.

Міцніє співпраця гімназії з благодійними фондами як Всеукраїнського, так і міжнародного рівнів, а саме:

1. Благодійний фонд «СпівДія» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та за кошти Глобального партнерства в галузі освіти (GPE) в рамках дії Цифрового освітнього центру «СпівДія заради дітей» у Кривому Розі (на базі КГ № 91);

2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАБАТ КРИВБАС";

3. Громадська організація "Криворізька міська асоціація "ART-культура";

4. Благодійний фонд «Слов'янське серце»;

5. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "Ukraine Relife";

6. Благодійний фонд «Розвиток міста»;

7. Благодійний фонд «ОВЕС»;

8. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді».

        

У 2023 – 2024 н.р.  КГ №91 здійснювалася  самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії забезпечення якості освіти по 4-им напрямках:

 • «Освітнє середовище закладу освіти»;
 • «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»;
 • Управлінські процеси закладу освіти»;
 • Система оцінювання здобувачів освіти».

 

 Управління процесами у закладі та забезпечення якості освітнього процесу і, як результат, висока якість освіти неможливі без аналізу актуальної  та достовірної інформації про стан справ у гімназії. Тому систематичне вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти через створення та застосування системи моніторингу якості освітньої діяльності – критично значима умова успішної роботи закладу. У 2023-2024 н.р. в гімназії вперше здійснено глибокий моніторинг діяльності закладу та комплексне вивчення та самооцінювання роботи закладу за допомогою інформаційно-аналітичної системи «EvaluEd». Роботу закладу в цілому оцінено, як такою, що відповідає оцінці «добре».

Дякую вам, шановні батьки, за довіру до закладу, за всебічну підтримку та розуміння, за виховання дітей.

Витримки і здоров’я Вам, дітям, вашим рідним. Бажаю всім мирного неба над головою! Миру всім нам і нашій  Україні.