Підручники для школи

Криворізька гімназія № 91

 

Публічна інформація

Річний план роботи закладу

СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЯ

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

Територія обслуговування

 

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Річний звіт про діяльність закладу освіти;

 
 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

 ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Криворізької гімназії № 91

 

 МЕМОРАНДУМ про  співпрацю та взаєморозуміння

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Криворізької гімназії №91

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).