Криворізька гімназія № 91

 

Атестація педагогічних працівників

Наказ № 32 ПІДСУМКИ АТЕСТАЦІЇ

 

Професійна кар’єра є важливою складовою життєвої стратегії кожного педагогічного працівника закладу яка ґрунтується на професійному й особистісному зростанні, безперервній самоосвіті і самовдосконаленні.
Успішне просування педагогічних працівників в освітній діяльності пов’язане з наполегливою працею.
Атестація педагогічних працівників – це комплексна оцінка професійної діяльності педагогів, визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.
20.03.2023 в КГ 91 відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії.. Атестація педагогічних працівників КГ 91 базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності та гласності.