Криворізька гімназія № 91

 

Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

Про підсумки роботи педагогічного колективу гімназії

у 2016 – 2017 н.р.

Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти,яка зорієнтована на входження в єдиний світовий освітній і інформаційний простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

          Освіта ХХI століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію,використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. ХХI століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціально поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів,які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.

          Основними документами, якими керувалася Криворізька гімназія № 91 протягом 2016 – 2017 н.р. були Конституція України, Закони «Про освіту», «про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання, Концепція загальної середньої освіти, Концепція громадянського виховання, Концепція еколологічної освіти України, Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Програма правової освіти населення, Статут закладу.

2016 – 2017 навчальний рік ми розпочали з 1505 учнями, що навчаються у 47 класах, та 85 вчителями. Кількісний склад гімназистів на початок навчального року мав такий вигляд:

v І ступінь 1 – 4 класи           19 класів  627 учнів

v ІІ ступінь 5 – 9 класи          22 клас     699 учнів

v ІІІ ступінь 10 – 11 класи     6 класів    179 учнів

Таким чином середня наповнюваність класів складає 32 учні. Цей показник засвідчує високий рейтинг закладу серед криворіжців, що є безперечною заслугою всього нашого педагогічного колективу.

Головне завдання гімназії на сьогоднішній день полягає у вихованні високорозвиненої творчої особистості, яка б поєднувала в собі найкращі моральні якості.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність колективу КГ № 91 спрямована на формування основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів, особистістю – зорієнтоване навчання.

Якісний склад педагогічних працівників у 2016 – 2017 р. складав:

     вища категорія – 47 чол.

     І категорія – 8 чол.                                                 «Вчителі методисти» - 40 чол.

     ІІ категорія – 11 чол.                                             «Старший вчитель» - 2 чол.

     спеціалістів – 19 чол.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти. У пройдешньому році до навчального закладу прибуло 3 молодих спеціаліста. Штатними працівниками гімназія укомплектована повністю.

У розрізі базових дисциплін середнє тижневе навантаження педагогічних працівників становило 21 годину.

Навчальний процес у Криворізькій гімназії у 2016 – 2017 н.р. було організовано відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. № 1/9 296 «Про структуру 2016 – 2017 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів. Протягом навчального року питання виконання навчальних програм систематично контролювалося заступниками директора з навчально – виховної роботи Герасименко С.В. та Чегодар А.М. Навчальні плани розроблені з урахуванням у варіативній складовій інтересів та потреб учнів, впровадження до профільного навчання. Протягом 2016 – 2017 н.р. вивчалися і узагальнилися наказами по гімназії такі предмети: інформатика, укр.. мова,

Традиційно щороку запроваджується до профільна підготовка у певній групі класів з урахуванням психологічних особливостей учнів їх побажань та їх батьків.

У 2016 – 2017 н.р. в гімназії було запроваджено до профільну підготовку у таких класах:

8-В кл. – українська філологія

8-Г – історичний профіль

9-А, 9-Г – економічний профіль

9-В – історичний профіль,

у яких поглиблено вивчалися українська мова та література, математика і економіка, історія та правознавство.

Профільне навчання запроваджується у 10 – 11 класах, а саме:

 

11-А, 10-А – економічний профіль

11-В, 10-В – історичний профіль

11-Б, 10-Б – педагогічний профіль

 

З метою створення умов для розвитку здібностей кожного гімназиста, в гімназії набувала все більшої популярності тьютерська робота. Для цього було продовжено співпрацю з викладачами Криворізького державного педагогічного університету, яка мала на меті спільні наукові розробки цікавих дослідницьких тем.

 

Ця робота дала високі результати: 5 учнів нашого закладу стали стипендіатами Малої академії наук України.

Це такі учні

·      Журавська Валерія, Тєлєгіна Дар’я та їх наставники Мокряк Оксана, учитель КГ № 91 та науковий керівник, кандидат філологічних наук Донцева Лариса,

·      Дорофеєва Вікторія та її учитель Червотока Наталя,

·      Полозок Дарія та її учитель Ступнік Вікторія,

·      Красюк Поліна та її учитель Вінничук Тетяна.

 

На І етапі науково-дослідних конкурсів  МАН  у місті  переможцями  стали  такі учні  та  вчителі:

·         Кашель Яна та учитель  історії Маркович Любов

·         Конторер Аліна    та її  керівник  Сагула Надія

·         Славіна Дарія    та її  керівник  Мосолова  Наталя

·         Криленко Катерина   та її  керівник  Червотока   Наталя.

 

Педагогічний колектив упродовж тривалого часу напрацював  власну систему роботи з обдарованою  гімназійною молоддю, що  знайшло відображення  у  цьогорічних  Всеукраїнських олімпіадах  різного  рівня.

Зокрема  переможцями ІІ етапу (районний тур) Всеукраїнських учнівських олімпіад став 42 гімназисти, порівняно з  попереднім роком їх  число  виросло  на  5, 13 переможців ІІ етапу (міський тур)  та 6 переможців  ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін.  На ІІІ( обласному)  етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін Криворізькі гімназію  гідно  представляли такі  учні:

1.      Сковородка Маргарита   І  місце з біології

2.      Гончар  Софія                  ІІ місце з української мови та  л-ри

3.      Бенедюк Марія                ІІІ місце з економіки

4.      Хімчак  Максим              ІІІ місце з трудового навчання

5.      Гуцалюк  Софія               ІІ місце з економіки

6.      Єрьоміна Софія             ІІІ місце з англійської мови

 

На Всеукраїнській   учнівській олімпіаді  з біології, що  проходила в м.Луцьк протягом 27.03.2017- 31.03.2017р.  Сковородка  Маргарита достойно  представила нашу область  серед інших  закладів України.

Колектив гімназії  другий рік працює над  науково-методичною проблемою «Створення розвивального освітнього простору з метою формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учасників НВП у контексті освіти для сталого розвитку»  у контексті  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 

Методичною службою Криворізької гімназії №91 з огляду на  науково-методичну проблему закладу було визначено такі науково-методичні завдання на 2016-2017н.р.

*      Організація педагогічної діяльності з використанням системи  педагогічних впливів, спрямованих на  соціалізацію учнів урахуванням основних показників соціальної компетентності .

*      Удосконалення системи роботи із забезпечення психолого-педагогічного комфорту  як умови успішної  соціалізації.

*      Створення умов для формування розвивального освітнього простору навчального закладу з врахуванням індивідуальних особливостей та можливостей самоактуалізації та самореалізації учнів.

Для реалізації поставлених завдань школи були проведені педагогічні ради з таких  тем:

·         Грудень  2016р. Сучасна освіта. Яка вона?

·         Грудень 2016 «Морально - правові аспекти професійної діяльності  сучасного вчителя»

·         Квітень 2017р.»Атестація  як один із  шляхів  професійного  зростання  вчителя»

 

Поряд з цим на зборах при директорі були розглянуті слідуючі питання:

-        Про організацію роботи на ІІ етапі експериментальної роботи з теми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально – виховний процес на період 2015 – 2021».

-        Про заходи щодо протидії корупції у КГ № 91 та про відповідність посадових осіб гімназії за дотриманням вимог «Закону України «Про боротьбу з корупцією»

-        Про організацію методичної роботи на ІІ етапі науково – методичного проекту «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» і т.д.

 

На виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», державної програми «Національна стратегія розвитку України на 2012-2021 роки», навчальним закладом проводилася науково-методична робота.

 

Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво компетентної особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до самоосвіти. Особлива увага приділялася запровадженню нового Державного стандарту загальної середньої освіти, організації навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами у 2,3,5, 6-х  класах.

Учителі та учні Криворізької гімназії № 91 упродовж 2016-2017 н.р. стали  учасниками

·      27 районних  семінарів

·      14 міських семінарів

·       5обласних  семінарів

·      3 Всеукраїнських семінарів

·      фахових конкурсах

Ø Брейн - ринг з біології   І місце (Вінничук Т.М )

Ø Екологічний фестиваль дитячої творчості команда «Едем» І місце (Вінничук Т.М)

Ø Командний конкурс з інформатики на базі СЮТ «Віртуальний драйв» (9-В) І місце (Школа І.В)

Ø обласний конкурс творчості «Собори наших душ» (лауреати) Пукас В., Міткаленко Андрій., Євтушенко Поліна, Ткаченко Тетяна. ( учитель Лавріненко О. Олегівна.

Ø лауреат конкурсу «Вчитель року»           Воронова Т. О.

Ø Конкурс «Сталий розвиток – краще майбутнє для всіх» 12 учителів- учасників

Ø Всеукраїнський конкурс учнівської творчості  «Обʼєднаймося ж, брати мої!»( призер  Пукас Валерія, 7-Акл.),

Ø «Собори наших душ» ( учасників 8), переможці – І місце – Зубова Олена, Пукас Валерія, ІІ місце – Строкань Дар’я.

Ø Міський конкурс «Виклик. Дитина в XXI столітті», номінація: журналістика учасників – 2, переможці  - Чернуха Аріна 7-Б

Ø Районний конкурс «Туристичні маршрути»- «Колобок» ІІ місце – Кабанець К. , вч. Маркович Л

Ø Участь у районному конкурсі «Кривий Ріг – перлина України». ( Учасник Грубля Єлизавета (вч. Маркович Л.Д.)

Ø Участь в конкурсі  «Срібний пегас» 2016 р. учасників – 6 , переможці -  2 - Родіонової Галина ІІ місце в номінації «Проза», ІІ місце в номінації «Поезія»,  Зубова Олена (11-Б) – переможець І етапу в номінації «Проза»)

 

З метою координації методичної роботи на перспективу  та згідно з  результатами аналізу  методичної роботи  у  2017-2018 н.р. варто  зосередити увагу  на таких моментах:

§    Посилення  роботи( зокрема правової) з  батьківською громадою

§    Організація педагогічного  практикуму для  батьків

§    Заходи, що  сприятимуть підняттю  авторитету учителя, враховування  його  запитів та  інтересів.

 

Результативність навчально – виховного процесу у 2016 – 2017 н.р.

 

Рівень навчання у 2 – 11 класах

Класи

Кількість учнів

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2

167

-

11 чол. – 7%

2Д – 71%

109 чол. – 65%

47 чол. – 28%

3

161

-

17 чол. – 11%

-

99 чол. – 61%

45 чол. – 28%

4

138

-

16 чол. – 16%

4Г – 72%

94 чол. – 68%

28чол. – 16%

5

167

-

30 чол. – 18%

114 чол. – 68%

23 чол. – 14%

6

125

-

27 чол. – 22%

6Б та 6В-найбільша кількість учнів сер. рівня

79 чол. – 63%

17 чол. – 11%

7

156

-

52 чол. – 33%

7Д – 44%

87 чол. – 56%

17 чол. – 11%

8

125

-

49 чол. – 36%

61 чол. – 49%

15 чол. – 15%

9

122

1 - 0,1%

48 чол. – 39%

59 чол. – 48%

14 чол. – 12,9%

10

95

-

21 чол. – 22%

10В – 67%

64 чол. – 67%

10 чол. – 11%

11

81

-

18 чол. – 22%

11В – 71%

46 чол. – 57%

17чол. – 11%

 

Низькі результати якості успішності учнів не задовольняли а ні педагогічний колектив гімназії, ні адміністрацію, ні батьків учнів.

То ж новим уставом гімназії затверджено 07.08.2016 р. р ІV п. 15 положення, що при вступі в 10 клас, учні 9-их класів будуть писати контрольні роботи з математики (або історії), англ.. мови, української мови. За результатами яких буде здійснюватися зарахування учнів до майбутніх 10-х класів, а також – введення другої іноземної мови.

 

 

Про високу якість знань свідчить і той факт, що випускники гімназії одержують стабільно високі знання, і звання медалістів

2015 – 2016 р.

2016 – 2016 (попер.)

Золото

Срібло

Золото

Срібло

10

4

11

3

 

Навчально – виховний процес у 1 – 4 –х класах докорінно відрізнявся від навчання учнів 5 – 11-их класів, а саме:

¾  з метою зменшення психологічного напруження у першокласників, учні протягом року користувалися простим олівцем. Для оцінювання письмових робіт в зошитах, а також в щоденниках, вчителі використовували зелений колір ручки

¾  працювали над оптимізацією навчального процесу на компетентнісних засадах. З цією метою учні залучалися до практичної діяльності у процесі проведення екскурсій, квестів, організацій і зустрічей, конкурсів

¾  під час проведення уроків в класах створювалася атмосфера спокою та комфорту, виховання любові до рідної природи

¾  через компетентність – зорієнтовані задачі формували в учнів предметну математичну компетентність, уміння користуватися математичною термінологією, знаковою та графічною інформацією

¾  впроваджували інноваційні технології навчання, нестандартні уроки, проектні методи діяльності учнів

 

Головні досягнення учнів та вчителів початкових класів за 2016 – 2017 н.р.

 

Як видно із таблиці, найкращі показники за рівнем навчання мають учні початкових класів.

 

 

 

А учні 4-11-х класів гідно представляли гімназію у місті, області й Україні

 

Клас

Переможці Районного рівня

Переможці міського рівня

Переможці Всеукраїнського рівня

Вчитель

4-Б

Суховецький Єгор – І місце

(математика)

 

Левченко

С.М

4-Б

Гуцалюк Андрій –

ІІ місце (англ.. мова)

 

 

Кузьменко В.О.

4-Б

Сілант’єва Поліна

 

Левченко С.М.

ІІ місце – укр.. мова

ІІІ місце – укр..мова

4-Б

Маршалов Олександр – ІІІ місце - природознавство

 

 

Распопова Т.В.

Міський конкурс творчо-пошукових робіт  «Студія геометричних ідей»

9

 

Трофимова Анастасія – ІІ місце

 

Цимбал С.В.

9

 

Моря Ілона – І місце

 

Цимбал С.В.

9

 

Гуцалюк Софія – І місце

 

Цимбал С.В.

9

 

Неводнічна Аліна – ІІ місце

 

Безсмертна С.В.

11

 

Снагощенко Діана – ІІІ місце

 

Безсмертна С.В.

11

 

Гончарова Діана – ІІІ місце

 

Федотова Н.В.

Міський  конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт «Живана»

10

 

Красюк Поліна  – ІІІ місце Секція «ПСИХОЛОГІЯ»

 

 

10

 

Луціва Карина – ІІ місце Секції «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО», «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»

 

 

11

 

Апанащенко  Євгенія ІІІ місце Секції «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО», «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»

 

 

11

 

Конторер Аліна – ІІІ місце Секція  «ХІМІЯ»

 

 

Міського англомовного турніру «Дебати»

 

 

Гончар Софія – ІІ місце

 

 

 

 

Кравченко Катерина - ІІ місце

 

 

 

 

Корінєва Аліна - ІІ місце

 

 

Міський  конкурсу

творчо-пошукових робіт «Краєзнавчий форум»

10

 

Акуліч Маріола – ІІІ місце

 

Алдабаєва О.Ф.

11

 

Тєлєгіна Дар’я – ІІ місце Секція «Література рідного краю»

 

Мокряк О.І.

Міський конкурсу

комп’ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок - 2017»

5

 

Таран Максим – ІІІ місце Номінація «Гра»

 

Бистрова Є.М.

9

 

 

Гуцалюк Софія – ІІІ місце Номінація «Презентація»

 

Школа І.В.

Міський конкурсу науково-дослідницьких робіт «Соціс»

10

 

Криленко Катерина - ІІ місце

 

 

11

 

Дорофеєва Вікторія  - І місце

 

 

Міський конкурсу науково-дослідницьких робіт «Юний економіст - 201

10

 

Славіна Дар’я – ІІІ місце

 

 

Міський конкурс «Юний філолог»

 

11

 

Тєлєгіна Дар’я - ІІІ місце

 

 

Мокряк О.І.

Міський конкурс – захист науково – дослідницьких робіт «Квітневі читання»

4-В

 

Вінівіт’єв Костянтин –ІІ місце

 

Єфімова Н.В.

3-Д

 

Тітаренко Олександр – ІІ місце

 

Волинець О.В.

4-А

Крайнов Володимир (лауреат) конкурсу

 

Червотока Н.В.

3-Б

Сердечна Анастасія

(призер конкурсу «Первоцвіт» (поезія)

 

Труханенко Л.А.

2-А

Воронова Варвара

(конкурс малюнків – ілюстрацій)

 

Хотіленко О.В.

3-В

 

 

Чванько Дар’я – лауреат Всеукр. конкурсу знавців – укр.. мова

Плют О.Т.

 

Більшість учнів гімназії брала участь у конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнях

Участь учнів гімназії у інтерактивних конкурсах

 

№ з/п

Назва конкурсу

Всеукраїнський рівень

Міжнародний рівень

кількість учасників

кількість переможців

кількість учасників

кількість переможців

1.       

Українознавча гра «Соняшник»

216 учнів

73 учні

 

 

2.       

«Осінній колосок» (природний конкурс)

235 учнів

 

І місце – 117 учнів

3.       

«Весняний колосок» (природний конкурс)

 

192 учня

результати ще невідомі

4.       

«Кенгуру» (математичний конкурс)

 

235 уч.

відмінно – 9

добре – 41

учасник – 185

5.       

«Геліантус» (природознавча гра)

 

58 учнів

І і ІІ місце - 12 учнів

6.       

«Олімпіс»

 

100 чол.

І м. – 35 учн.

ІІ м. – 29 учн.

ІІ – 10 учн.

 

«Грінвіч»

 

 

164 учасника

 

І м. – 4 уч.

ІІ м. – 14 уч.

ІІІ м. – 10 уч.

7.       

«Левеня»

 

 

 

8.       

«Пазл»

70 учасників

ІІ місце – 2 учні

ІІІ місце – 4 учні

 

 

             

 

У міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс», учасниками його були вчителі Єфімова Н.В., Левченко С.М., Філіпова Н.В, Бєлан О.А., Кіблик Г.В., по підсумкам отримали сертифікати лауреатів.

 

Динаміка призерів районного та міського рівнів з 2012 – 2013 по 2016 – 2017 рік свідчить про вміле керівництво навчально – виховним процесом заступників директора з навчально – виховної роботи Герасименко С.В., Помазан Л.І., Чегодар А.М.

 

Згідно нормативних документів: Положення про психологічну службу закладів освіти  України, рекомендацій МО і НУ, ОУО, ОУПОП щодо діяльності психологічної служби 2016 – 2017 н.р. робота психологічної служби планувалася і здійснювалася за обов’язковими напрямами: психодіагностична, корекційно – відновлювальна, просвітницька, організаційно – методична діяльність та зв’язок з громадкістю, та виконання національних, регіональних та місцевих програм.

З метою вивчення динаміки та проблем розвитку і становлення особистості школярів в межах діагностичного мінімуму проведено обстеження рівня шкільної зрілості 157 учнів 1-их класів.

Щодо групових досліджень:

-     Комплексне обстеження учнів 5-х класів (рівень соціальної адаптованості, тривожності, розвитку пізнавальних інтересів та інтелекту, волі, ієрархія навчальних мотивів) – всього 174 учня.

-     Вивчення професійних схильностей, інтересів та готовності до профільного навчання

              обстеження учнів 7-х кл. – 156

                                       учнів 8-х кл. – 125

-     Моніторинг професійного самовизначення та інтелектуального потенціалу учнів 9-х, 11-х кл – всього 208 учнів.

Результати діагностики проаналізовані та роз’яснені учнями і батьками на групових і індивідуальних консультаціях. Для учнів, яких за результатами діагностики внесено до проблемних паспортів, проведено 43 індивідуальних та 12 групових корекційних занять, що дали змогу знизити гостроту проблем адаптації до навчання в школі та спрямувати роботу з саморозвитку та самокорекції недоліків.

За запитами класних керівників проведено 7 виступів перед учителями, 6 – перед педагогами, 4 – перед батьками з питань збереження психічного здоров’я, проблем життєдіяльності та керівництва самовихованням.

У ході здійснення психологічного супроводу навчально – виховного процесу найбільш вдалими (за оцінками педагогів, батьків та учнів) являються просвітницькі, діагностичні та консультаційні заходи. З цією метою були проведені психолого – педагогічні семінари з наступних тем:

 

1.    Психологічні аспекти формування мотивації навчання учнів.

2.    Методи та засоби створення ситуації успіху.

3.    Шляхи посилення виховного потенціалу навчального процесу гімназії.

Крім того проведені:

-     соціометричні дослідження учнів 5-х – 11-х класів;

-     експертне оцінювання вчителів предметників;

-     профорієнтаційна робота з учнями старшої школи;

-     діагностичний мінімум для учнів групи та зони ризику;

-     виконані всі діагностики за запитом райво.

Систематично проводились корекційно – відновлювальні та розвивальні заняття для всіх учасників навчально – виховного процесу. Разом з соціальним педагогом проводились профілактичні рейди у неблагонадійні сім’ї, до учнів, схильних до правопорушень.

З метою запобігання дитячій бездоглядності, забезпечення охоплення всіх учнів шкільного віку навчанням, захисту прав дітей на отримання освіти та з метою якісного обліку дітей у мікрорайоні гімназії своєчасно були складені списки дітей, які навчаються у КГ 3 91, була сформована база даних на тих учнів, які проживають на території обслуговування інших навчальних закладів Саксаганського району. Було встановлено, що із 1505 учнів, які навчаються у гімназії проживають на території мікрорайонів інших навчальних закладів, зокрема:

 

Територія обслуговування навчальних  закладів

Навчаються в Криворізькій гімназії № 91

КЗШ № 14

192 учня

КЗШ № 17

2 учня

КЗШ № 19

165 учнів

КЗШ № 21

42 учня

КЗШ № 31

17 учнів

КЗШ № 35, КЗШ № 51

по 7 учнів

КЗШ № 41

5 учнів

КЗШ № 43

12 учнів

КЗШ № 58

19 учнів

КЗШ № 68

13 учнів

КЗШ № 72

14 учнів

КЗШ № 74

23 учня

КЗШ № 107

11 учнів

КЗШ № 113

16 учнів

КЗШ № 118

43 учня

КЗШ № 119

38 учнів

КЗШ № 120

172 учнів

КЗШ № 122

73 учня

КЗШ № 124

10 учнів

 

Результати здійснення обліку дітей в мікрорайоні дають змогу зробити висновок, що на території обслуговування КГ № 91 підлягає навчанню 721 дитина. Інші учні – діти інших мікрорайонів.

Соціальним педагогом гімназії Селюковою Г. здійснювався щоденний суворий контроль за відвідуванням учнями гімназії.  Заступники директора щоденно вибірково перевіряли окремі класні журнали з сигнальним журналом гімназії.

Із 1500 чоловік в гімназії навчається:

5    сиріт

4 (ПБП) під опікою

52 родини, 78 -  дітей із багатодітних сімей.

Бібліотека КГ № 91 здійснювала у 2016 – 2017 н.р. основні функції: інформаційну, освітню, соціальну, самоосвітню, культурологічну, виховну.

Пріоритичними напрямками роботи в минулому році були:

¾    виховання свідомого громадянина України, національних і загальнолюдських цінностей, використовуючи ефективні форми і методи масової, групової та індивідуальної популяризації книги;

¾    продовження роботи з програмою електронного обліку навчальних книг «шкільний підручник»;

¾    використовувались ІКТ в роботі з популяризації книги;

¾    впроваджувались в практику роботи кращий досвід бібліотек України, Дніпропетровської області, міста.

В тісній співпраці з учнівським та педагогічним колективами, батьківською громадськістю провели гімназійний конкурс на краще звернення навчальних книг.

Своєчасно складали аналіз забезпеченості підручниками, обробляли нові надходження бібліотекарі гімназії Роганова І.І. та  Малашина В.О.

Головними завданнями Цивільного захисту протягом 2016 – 2017 н. року були:

¾  удосконалення учасниками навчально – виховного процесу та працівниками теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій;

¾  перевірка здатності учнів практично діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, а також користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

¾  практична перевірка реальності плану ЦЗ гімназії.

Незабутніми для дітей і персоналу стало демонстрування чітких дій при виникненні надзвичайних ситуацій, що були тренувальними у 2016 – 2017 р.

Гімназія приділяла, приділяє і буде приділятиме значну увагу питанню збереження здоров’я учнів. Створення умов для раціонального харчування – один із основних аспектів в цьому напрямку роботи.

Організація харчування учнів закладу у 2016 – 2017 р. регламентувалась певними документами, згідно яких:

ü учні 1-4 класів забезпечувалися безоплатним одноразовим харчуванням на 100% - 628 учнів;

ü учні 5-9 класів – на суму 9 грв. 70 к. (82%) – 570 учнів;

ü учні 10-11 класів – 71% - 124 учня.

            В середньому по закладу відсоток харчування становить – 76%

 

Організація харчування учнів гімназії

Найкраща організація харчування

(класи, класні керівники)

Низький рівень організації харчування

5А – Вовк Р.С

7А – Дременкова Т.М.

5Б – Нестерчук І.П.

9Б – Головата В.В.

5В – Альтфатер О.Я.

11В – Решотка С.Л.

5Г – Дуднік Т.О.

 

5Д – Вінничук Т.М.

 

7В – Подосінова О.О.

 

9Г – Новікова Г.М.

 

6Б – Ступнік В.С.

 

10Б – Гриценко О.М.

 

8А – Різниченко Т.О.

 

11А – Слободенюк Н.В.

 

 

В закладі протягом багатьох років організоване дієтичне харчування (19 чол.)

Заступником директора з навчально – виховної роботи Чегодар А.М., медичною сестрою Пономар І.В., членами бракеражної комісії, представниками батьківської громадськості постійно контролюється питання організації харчування учнів протягом навчального року, а саме:

¾  додержання вимог санітарно – гігієнічних і санітарно – протиепідемічних правил і норм приготування їжі;

¾  якість готових страв;

¾  асортимент буфетної продукції;

¾  вартість харчування;

¾  харчування учнів пільгової категорії.

За ініціативою адміністрації гімназії та працівників їдальні у 2016 – 2017 р. учні 11-х класів харчувались у кафе гімназії, що зі слів старшокласників, їм було дуже до вподоби.

З метою пропаганди здорового способу життя, захисту, збереження і розвитку здоров’я учнів КГ № 91 проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності відповідно до наказу КГ № 91 від 11.03.2016 №53 «Про проведення «Тижня знань з безепеки життєдіяльності як засобу формування культури безпеки» (Додаток 1)

Класні керівники провели бесіди та виховні години, на загально гімназійній лінійці агітбригада учнів 8 класу представила матеріал з питань БЖД, ПДР, ОП.

Перевірку своєчасності проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей постійно здійснювала шкільна медсестра КГ № 91 та відповідальні за службу з охорони праці.

Медичний огляд усі працівники КГ № 91 пройшли вчасно, що й зафіксовано в санітарних книжках установленого зразка, які зареєстровані і зберігаються у закладі.

Учні 1-11 класів пройшли поглиблений медичний огляд лікарями – фахівцями із лабораторними дослідженнями при місцевій дитячій поліклініці.

Силами комісії служби з охорони праці систематично здійснювалася перевірка параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях школи:

-          температури повітря;

-          стан природного і штучного освітлення;

-          відповідність приміщень вимогам гігієни навчання та праці.

Усі кабінети та класні кімнати знаходилися в межах санітарної норми.

Технічні працівники, класні керівники та учні закладу забезпечували належне утримання санітарно – побутових приміщень.

Куточки з охорони праці, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, електробезпеки, поводження на воді, льоду, поводження з вибухонебезпечними предметами, цивільного захисту мають естетичний вигляд та розміщені на видних для учнів місцях з дотриманням правил ТБ.

Класними керівниками 1 -11 класів згідно планів позакласних виховних робіт було проведено заняття та бесіди, на яких за допомогою контрольних питань, завдань проведено перевірку засвоєння матеріалу. Також було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків з даного питання.

Аналізуючи стан дитячого травмування під час НВП, варто зазначити позитивну динаміку: порівняно з 2015-2016 н.р., коли було зафіксовано  2 випадки травмування учнів: Миколенко Максим(3-В клас) під час занять у ГПД та Кобзєв Богдан (8-Аклас) під час уроку фізкультури, то за І-ІІ семестр 2017-2017 н.р.(станом на 20.05.2017 р.) випадків травмування під час НВП НЕ ЗАФІКСОВАНО.

Стосовно випадків побутового травматизму, картинка також має позитивну динаміку: у 2016-2016 н.р. зафіксовано 115 випадків, то за І-ІІ семестр 2017-2017 н.р. (станом на 20.05.2017р.) кількість травмованих у побуті склала 98 учнів. Аналізуючи контингент травмованих, варто зазначити, що найбільше травм зазнають учні молодшого шкільного віку: із 48 випадків травмування, починаючи з січня 2017 р. 29 – учні 1-4 класів.

В гімназії проводилась певна робота з профорієнтації. У 2016 – 2017 н.р. випускники 9, 11-х класів неодноразово відвідували КТУ, КПІ, Криворізькі професійні ліцеї та інші начальні заклади. Керує профорієнтаційною роботою та надає їй конкретну психологічну підтримку психолог гімназії Пожидаєв І.В.

            Педагогічним колективом гімназії здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників гімназії.

 

11-і класи

Всього 87 випускників

9-і класи

Всього 134 випускника

2015 – 2016 н.р.

ВНЗ

78 уч.(91%)

Технікум

4 уч.(3%)

Працевл.

1 учень

в 10 кл.

96 чол. (72%)

Технікум

34чол.(35%)

ПТУ

4 уч.(3%)

2016 – 2017 н.р.

(попе

редньо)

Всього 81 випускників

Всього 122 випускників

ВНЗ

80

Технікум

1

Працевл.

-

в 10 кл.

85

 

Технікум

24

ПТУ

13

 

Велика увага адміністрації гімназії приділялась національно – патріотичному та громадському вихованню. Цьому підтвердженням є участь учнів у :

-       виховання національної свідомості та чіткої громадянської позиції ;

-       формулювання цілісного ставлення до себе, до сім’ї, до людей;

-       виховання культури, поведінки ставлення до природи,  формування і розвиток мотивації до навчання;

-     тісна співпраця з ВЧ 3011 Національної гвардії  України. Протягом року учні приймали участь у святкових концертах для військових. 12 жовтня учні 10-А та 10- В класів зустрічали автобуси з бійцями із зони АТО та приймали участь у параді присвяченому Дню Перемоги. Військовослужбовці, в свою чергу, неодноразово були присутні та приймали участь  у гімназійних заходах присвячених Дню захисника України, Дню збройних сил України;

-     активну діяльність продовжував вести пошуковий загін «Соколята» (учні 10-Вкл.) під керівництвом Булгакової  В.А., який  брав участь у розкопках та піднятті бійців Червоної армії  на  території боїв за звільнення Кривого Рогу та Дніпропетровської області від нацистських окупантів біля с. Назарівка Криворізького р-ну, спільно з ГО «Пошук-Дніпро» та ВГО «Союз» Народна пам’ять». Пізніше була організована виставка матеріалів розкопок у музеї КГ №91 та проведено екскурсії для учнів «Пам’ять не тлінна»;

-     17.02.2017 на базі КГ №91 проведено районний захід, спільно з організацією ветеранів Саксаганського району «Пам’ять серця, пам’ять сивини», на який було запрошено 25 ветеранів Другої світової війни та ветеранів праці;

-     створено відеофільм «Вахта пам’яті соколят» , який презентувався батьківській громадськості на батьківських зборах;

-     05.05.2017 в рамках міської акції «Збережемо пам’ять» учні та вчителі брали участь у благоустрої та покладанні квітів на братській могилі у с. Менжинка Софіївського р-ну Дніпропетровської обл..;

-     05.05.2017 відбувся відкритий захід до Дня примирення та Перемоги над нацизмом. Запрошено 8 ветеранів Другої світової війни;

-     09.05.2017 участь у районних заходах Присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги над нацизмом, взяли 50 членів педагогічного колективу та 400 учнів зі своїми родинами;

-     18.05.2017 брали участь і стали переможцями у міському щорічному конкурсі  музейної роботи «Виховуємо нащадків-патріотів».

Учні та педагоги гімназії протягом 2016-2017 н.р. не стояли осторонь благодійної роботи:

-     учні, вчителі та батьківська громадськість, чотири рази надавали волонтерську допомогу у вигляді провізії , ліків та теплих речей військовим у зону АТО та дітям Донбасу;

-     06.10.2016 року завдяки благодійному ярмарку «Творімо добро своїми руками » було виручено 13753 грн 15 коп, які були в повному обсязі переведені на особистий рахунок  молодшого лейтенанта Журавля Романа, який отримав важке поранення у зоні АТО;

-     не залишилася байдужою батьківська громадськість  до біди як сталася у родині нашої учениці Силенкової  Вікторії. Під час катання на роликах Віка впала та отримала черепно-мозкову травму голови. Спільними зусиллями було зібрано близько 11 тисяч грн., які допомогли дівчинці швидше одужати.

Мотивацією до сталого екологічного майбутнього громадянина України стала участь дітей та підлітків у еко-акціях, конкурсах, розважальних програмах, виставках, які проходили до Всесвітнього Дня землі та Всесвітнього Дня води.

ü Участь у районних та міських конкурсах «Годівничок», «Шпаківень», де в цьому році посіли ІІ місце.

ü Два масштабні збори макулатури протягом навчального року: жовтень – 8900 кг, квітень – 5496 кг. Серед всіх навчальних закладів міста, КГ №91 посіла І місце по збору макулатури. Найактивніших, представники ЧП «Чисте місто», нагородили солодкими призами.

По підсумками 2016-2017 н.р. найактивнішими по організації екскурсійної роботи були учні нашої гімназії:

Вересень - 6-А національний природній парк «Бугський парк» с. Мігея;  9-А с. Вільне.
Жовтень – 7-Д+8-В  Кам’янець-Подільський; 2-Б  м. Дніпро;  4-В+6-В – м. Умань; 2-А+2-Г  дендропарк «Веселі  Боковелі»; 5-В «Веселі  карамелі»; 9-В  м. Кременчук; 9-Г  м. Львів; 6-Г+6-В м. Київ; 7-Д 8-В м.  Львів.
Грудень -  4-В Майстерня  карамелі; 2-Д+1-А+ 2-А «Дорога до Храму»;  6-А+6-Б  м. Київ; 11-А м. Кам’янець-Подільський ; 8-В+10-А м. Яремче; 7-Д+8-В м. Львів; 7-Г+7-В  м. Львів.
Січень – 7-А м. Яремче.
Лютий – 4В відвідали «Майстерню пряників»; 4-Б «Веселі  карамелі»; 1-А відвідав екскурсію по місту «Масляна»; 2-Б м. Кременчук.
Березень – 5-Г та  5-В відвідали м. Запоріжжя; 7-В м. Кременчук; 7-Б побували на Закарпатті; 8-А,8-Г, 9-А, 10-Б відвідали м. Одеса; 9-Б,9-В,9-Г побували з екскурсією в м. Чигирин;
Квітень – 1-А, 1-В, 3-Д побували в с. Чкалівка; 4-Б, 4-В були на екскурсії по місту де відвідали кузню та пожежну частину
Травень – 6-А,6-Б відвідали м. Чигирин; 3-Б, 2-Б, 1-Б «Асканія - Нова»; 2-А, 2-Г  побували в ботанічному саду м. Кривого Рогу; 5-А  м. Одеса; 1-Д с. Чкалівка; 4-Б,4-В  «Зелені хутори Таврії»; 2-Б,2-В Ботанічний сад Кривого Рогу.

Адміністрація та вчителі гімназії працювали й надалі будуть працювати у тісній співпраці з батьками учнів. Протягом року було проведено 4 батьківських зборів, 4 засідання батьківського комітету, конференції. Проведено батьківський всеобуч з теми «Асоціальні групи в соціальних мережах» з попередження суїцидальних нахилів серед дітей та підлітків. Традиційно для гімназії, 19 грудня відбувся День відкритих дверей для батьків учнів, де батьки мали змогу як від відвідувати уроки, так і проводити їх.  Учнівським самоврядуванням була проведена ознайомча екскурсія по гімназії для батьків першокласників та майбутніх першокласників. Батьки гімназії для подальшої прозорої роботи по вдосконаленню матеріально – технічної бази закладу оволоділи системою EDUPAY. Зараз на рахунку гімназії 3 т. 700 грв. для ремонту актової зали.

Завдяки всім: учням, їх батькам, вчителям і працівникам гімназії стало можливим покращення матеріально – технічної бази гімназії. Участь та перемога у конкурсі громадських бюджетів дала змогу отримати від міського бюджету 1 млн. грв. У червні – серпні 2017 р. у гімназії будуть встановлені нові теплозберегаючі вікна.

Загалом завдяки батькам було придбано: нову комп’ютерну техніку, установлено грати на І поверсі, придбано нові меблі, а саме:

Місяць

сума виставлена у бухгалтерії

на облік придбаних матеріалів, меблів, техніки

Вересень

43 800 грв.

Жовтень

34 145 грв.

Грудень

3 725 грв.

Лютий

24 840 грв.

Квітень

8 676 грв.

Всього

118 186 грв.

Дякуємо батькам за допомогу!

Дякуємо за допомогу депутату обласного рівня Шовгелє О.М., яка подарувала гімназії 6 ноутбуків.

На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої творчої особистості необхідно спрямувати роботу  КГ№ 91  у 2017-2018  навчальному році на вирішення  таких  завдань:

1.    Забезпечити гарантоване Конституцією України право дітей на здобуття повної загальної  середньої освіти.

2.  Спрямувати роботу  педагогічного колективу на впровадження нових Державних  стандартів.

3.    Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу шляхом:

       забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти;

       здійснення психологічного супроводу, роз’яснювальної роботи з учнями та їх батьками, щодо правильності вибору профілю навчання.

 4.  Здійснювати  постійний моніторинг показників роботи закладу та педагогічних  працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

5.   Забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя  дітей;

6.  Виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

7.   Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.